Kontakt

Joker Studio – Leszek Kapuśniak                                                                                                                                              biuro@jokerstudio.pl
ul. Rosy Bailly 5/74                                                                                                                                                                         cmr@jokerstudio.pl
01-494 Warszawa                                                                                                                                                                      pilotaz@jokerstudio.pl
NIP: 522-118-04-28
www.jokerstudio.pl                                                                                                                                                        pomoc-apple@jokerstudio.pl

 Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
JOKER STUDIO Leszek Kapuśniak, ul. Rosy Bailly 5/74, 01-494 Warszawa, NIP: 522-118-04-28,
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@jokerstudio.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług własnych, w celu realizacji zamówienia usługi, do kontaktu z klientem lub innych istotnych z punktu wiedzenia klient informacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni,
4) Kategoria danych osobowych: dane zwykłe,
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z: powszechnie dostępnych publicznych baz i źródeł (DEIDG, GUS, REGON, z firmowych stron www, z internetu, książek branżowych, telefonicznych, gazet, itp.) oraz przekazanych podczas zakupu towarów, usług i zamówień bezpośrednich.
6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora lub aż do momentu wniesienia sprzeciwu,
8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.